Únor 2012

Homonyma a slova mnohoznačná - příklady

18. února 2012 v 13:34 | Minda |  Referáty
Homonyma - slova souzvučná (slova se dvěma významy, která vznikla NEZÁVISLE na sobě)
 • kynout - (někdo kyne rukou; kynuté knedlíky) - stejně utvořené slovo vzniklo náhodou
 • září (devátý měsíc roku, svítí) - září nejspíše vzniklo ze spojení "za říje" nebo něco podobného, se zářením to nemá nic společného
 • matička (malá matice u šroubu, maminka) - významově nesouvisí, vzniklo náhodně
 • los (zvíře, lístek do loterie) - vzniklo náhodně
 • vinice (místo, kde se pěstuje víno; žena, která se provinila) - vzniklo náhodně
 • kolej (studentská ubytovna, kolej vlaku) - vzniklo náhodně
 • zámek (sídlo šlechtice, visací zámek) - vzniklo náhodně
 • role (divadelní role, role papíru) - vzniklo náhodně
 • pila (přijímala tekutiny, zubatý nástroj k řezání dřeva) - vzniklo náhodně (Pozor! Pila jakožto zubatý nástroj a pila jako místo, kde se řeže dřevo, jsou slova mnohoznačná!!)
 • jez (sněz to, jez na řece) - významově nesouvisí, vzniklo náhodně
 • rys (kočkovitá šelma, rys tváře) - vzniklo náhodně
 • rubáš (pohřební oděv, jiný tvar slovesa rubat) - vzniklo náhodně
 • travička (žena, která někoho otrávila; nízká tráva) - vzniklo náhodně
 • aktovka (školní taška, jednoaktová divadelní hra) - vzniklo náhodně
 • (moje, on něco má) - vzniklo náhodně
 • hod (Hod Boží, hod oštěpem) - vzniklo náhodně
 • utržený (utržená rána, utržená růže) - vzniklo náhodně
 • topit (topit v kamnech, snažit se někoho udusit pod vodou) - vzniklo náhodně
 • granát (kámen, zbraň) - vzniklo náhodně
 • vinný (vinná réva, vinný člověk) - vzniklo náhodně (réva je od vína, člověk od viny)
 • klika (štěstí, klika u dveří) - vzniklo náhodně (klika jakožo štěstí je z němčiny)
 • žínka (lesní panna, žínka na mytí) - vzniklo náhodně
 • kosy (jiný tvar slova kosi-černí ptáci, nástroje na sečení trávy) - vzniklo náhodně
 • brána (vstupní brána, tato látka je brána ve škole) - vzniklo náhodně
 • pas (doklad pro cestování, část těla) - vzniklo náhodně
 • stát (Česká republika, postavit se) - vzniklo náhodně
 • vál (foukal, vál na těsto) - vzniklo náhodně

Slova mnohoznačná - polysémantika (slova se dvěma významy, která vznikla PŘENESENÍM VÝZNAMU)
 • houba (školní houba, mořská houba, hřib) - název školní houby vznikl podle houby mořské, ze které se školní houby původně dělaly; jinak, mořská houba je živočich a z biologického pohledu s hřiby vůbec nesouvisí :)
 • košík (psí košík, malý proutěný koš) - psí košík se takto jmenuje, protože vzhledem připomíná proutěný košík
 • list (list papíru, list stromu) - vzhledová podobnost
 • lístek (na tramvaj, malý list rostliny) - vzhledová podobnost
 • hřebínek (malý hřeben na česání vlasů, kohoutí hřebínek) - vzhledová podobnost
 • kohoutek (malý kohout, druh rostliny, vodovodní kohoutek, kohoutek u pušky) - vzhledová podobnost
 • zvonek (malý zvon, druh ptáka) - hlas zvonka zeleného skutečně zní jako cinkání zvonečku
 • kukačky (hodiny, dva ptáci) - kukací hodiny se jmenují podle malého dřevěného ptáčka, který na pérku vyskočí v určitý čas, význam je tedy přenesen
 • čepice (pokrývka hlavy, sněhová čepice) - vzhledová podobnost
 • oko (orgán zraku, oko na punčoše, pytlácké oko, oko na polévce) - stejný tvar
 • zub (zub v puse, zub na křivě ostříhaných vlasech) - stejný tvar
 • měsíc (část roku, měsíc na nebi) - měsíc na nebi se mění v úplněk jednou za 28 dní, což je zhruba délka kalendářního měsíce
 • kladívko (malé kladivo, kůstka v uchu) - přeneseno podle vzhledu
 • kovadlinka (malá kovadlina, kůstka v uchu) - přeneseno podle vzhledu
 • třmínek (malý třmen na koňském sedle, kůstka v uchu) - přeneseno podle vzhledu
 • koruna (královská koruna, mince, koruna stromu) - koruna stromu se jmenuje podle královské koruny, královská koruna jako motiv mince přenesla své jméno i na minci
 • myš (hlodavec, počítačová myš) - přeneseno podle vzhledu (stejný tvar)
 • větrník (dětská hračka otáčející se ve větru, zákusek) - vzhledová podobnost
 • rakvička (malá rakev, zákusek) - vzhledová podobnost
 • hřebíček (malý hřebík, koření) - přeneseno podle vzhledu
 • zebra (koňovitý savec, přechod pro chodce) - přeneseno podle vzhledu (pruhy)
 • ucho (orgán sluchu, ucho hrnce) - vzhledová podobnost
 • lopatka (kost, malá lopata) - přeneseno podle tvaru
 • peřina (sněhová pokrývka, peřina na spaní) - vzhledová podobnost, obojí přikrývá
 • noha (noha stolu, noha člověka) - stejný tvar
 • ohryzek (výstupek na krku, ohryzek jablka) - podle tvaru
 • kolo (jízdní kolo, kolo od auta, jedno kolo hry) - jízdní kolo podle dvou kol, na kterých jede, jedno kolo hry podle klasického kola, jelikož i kolo hry se vrací do "stejného bodu" - je jaksi "kulaté"
 • pila (zubatý nástroj k řezání dřeva; místo, kde se řeže dřevo) - Pozor! Pila jakožto "zubatý nástroj" a pila jako "přijímala tekutiny", jsou homonyma!!
 • kořeny (původ, kořeny rostliny) - obojí vyjadřuje vyrůstání odněkud
 • pero (ptačí pero, pero na psaní) - původně se psalo ptačím brkem, odtud přeneseno
 • orgán (vnitřnost těla, státní orgán) - státní orgán taky ovlivňuje/řídí fungování celku
 • jízda (jízda vlakem, vojsko na koních) - vojsko na koních také jede, provádí jízdu, odtud přeneseno
 • stavba (budova, staveniště) - přeneseno
 • pánev (část těla, Ostravská pánev, pánev na smažení) - přeneseno podle tvaru
 • školka (mateřská škola, lesní školka se stromky) - přeneseno (v obojím mají pohromadě vyrůstat mladí jedinci)
 • kolínka (těstoviny, malá kolena) - přeneseno podle tvaru
 • koleno (koleno potrubí, část těla) - podle tvaru
 • ručička (ručička hodin, malá ruka) - přeneseno podle tvaru
 • kobylka (rovnokřídlý hmyz, malá kobyla) - přeneseno
 • skokan (druh žáby, atlet ve skoku do dálky/výšky) - přeneseno
 • klobouk (část houby, pokrývka hlavy) - přeneseno
 • hvězda (vesmírné těleso, filmová hvězda) - přeneseno (obojí září :))
 • krk (část těla, krk u kytary) - přeneseno
 • provaz (gymnastický cvik, lano) - přeneseno
 • hlas (rozhodnutí při hlasování, zvuk) - přeneseno
 • místo (dáme si řízek místo kapra, místo činu) - přeneseno
 • hlava (hlava rodiny, část těla, hlava kytary...) - přeneseno
 • jehla (mořská jehla, jehla na šití) - mořská jehla je druh ryby, tvarem připomíná jehlu
 • koník (mořský koník, malý kůň, saranče) - přeneseno
 • jádro (jádro atomu, jádro problému) - přeneseno (obojí vyjadřuje něco zásadního ukrytého uvnitř)
 • kuřátka (druh houby, ptáčata od slepice) - houba má stejnou barvu, je drobná a rozesetá, podle vzhledu tedy přenesen název kuřátka
Zdroje:
http://oakostelec.cz/materialy/Cesky%20jazyk/Mluvnice%20-%202.%20rocnik/Pracovni%20listy%20IIA.pdf
http://www.didaktickehry.upol.cz/files/7/m/2/es/7_M_2_priprava_experimentalni.pdf
http://www.orlicko.cz/zskomen/vyuka/cestina/cestina9/slovoavyznam.pps